• 100+

  Punëtorët Profesionistë

 • 4000+

  Prodhimi ditor

 • 8 milionë dollarë

  Shitjet vjetore

 • 3000㎡+

  Zona e seminarit

 • 10+

  Prodhimi mujor i dizajnit të ri

POLITIKA E PRIVATËSISË

Ky aplikacion respekton dhe mbron privatësinë personale të të gjithë përdoruesve që përdorin shërbimin.Për t'ju ofruar shërbime më të sakta dhe të personalizuara, ky aplikacion do të përdorë dhe do të zbulojë informacionin tuaj personal në përputhje me dispozitat e kësaj Politike të Privatësisë.Megjithatë, ky aplikacion do ta trajtojë këtë informacion me një shkallë të lartë zell dhe maturi.Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë Politikë të Privatësisë, ky aplikacion nuk do t'ua zbulojë ose ua japë këtë informacion palëve të treta pa lejen tuaj paraprake.Ky aplikacion do të përditësojë herë pas here këtë politikë të privatësisë.Kur jeni dakord me marrëveshjen e shërbimit të aplikacionit, ju konsiderohet se keni rënë dakord për të gjithë përmbajtjen e kësaj politike të privatësisë.Kjo politikë e privatësisë është një pjesë integrale e kësaj marrëveshjeje të përdorimit të shërbimit të aplikacionit.

Fusha e zbatimit
(a) Kur regjistroni llogarinë e këtij aplikacioni, informacionin e regjistrimit personal që jepni në përputhje me kërkesat e këtij aplikacioni;

(b) Kur përdorni shërbimet e internetit të këtij aplikacioni ose vizitoni faqet e internetit të kësaj platforme aplikacioni, informacioni në shfletuesin dhe kompjuterin tuaj që ky aplikacion merr dhe regjistron automatikisht, duke përfshirë por pa u kufizuar në adresën tuaj IP, llojin e shfletuesit, të dhënat të tilla si gjuha e përdorur, data dhe ora e aksesit, informacioni i veçorive të harduerit dhe softuerit dhe regjistrimet e faqeve të internetit që ju nevojiten;

© Ky aplikacion merr të dhënat personale të përdoruesit nga partnerët e biznesit përmes mjeteve ligjore.

Ju e kuptoni dhe pranoni që kjo Politikë e Privatësisë nuk zbatohet për informacionin e mëposhtëm:

(a) Informacioni i fjalës kyçe që futni kur përdorni shërbimin e kërkimit të ofruar nga kjo platformë aplikacioni;

(b) Informacioni dhe të dhënat përkatëse të mbledhura nga ky aplikacion që ju publikoni në këtë aplikacion, duke përfshirë por pa u kufizuar në aktivitetet e pjesëmarrjes, informacionin e transaksionit dhe detajet e vlerësimit;

© Shkelje e ligjit ose shkelje e rregullave të këtij aplikacioni dhe masave që ky aplikacion ka marrë ndaj jush.

Përdorimi i informacionit
(a) Ky aplikacion nuk do të ofrojë, shesë, marrë me qira, ndajë ose tregtojë informacionin tuaj personal me ndonjë palë të tretë të palidhur, përveç nëse e keni marrë lejen tuaj paraprakisht, ose palës së tretë dhe këtij aplikacioni (përfshirë filialet e këtij aplikacioni) individualisht ose së bashku T'ju ofrojë shërbime dhe pas përfundimit të shërbimit, do t'i ndalohet qasja në të gjitha materialet e tilla, përfshirë ato që kishte pasur më parë akses.

(b) Ky aplikacion gjithashtu nuk lejon asnjë palë të tretë të mbledhë, modifikojë, shesë ose shpërndajë falas të dhënat tuaja personale me asnjë mjet.Nëse ndonjë përdorues i kësaj platforme aplikacioni angazhohet në aktivitetet e mësipërme, pasi zbulohet, ky aplikacion ka të drejtë të ndërpresë menjëherë marrëveshjen e shërbimit me përdoruesin.

© Me qëllim që t'u shërbejë përdoruesve, ky aplikacion mund të përdorë informacionin tuaj personal për t'ju ofruar informacione që janë me interes për ju, duke përfshirë, por pa u kufizuar në dërgimin e informacionit të produktit dhe shërbimit, ose ndarjen e informacionit me partnerët e aplikacionit, në mënyrë që ata të mund të t'ju ofrojë informacion Dërgoni informacion në lidhje me produktet dhe shërbimet e saj (kjo e fundit kërkon pëlqimin tuaj paraprak).

Zbulimi i informacionit
Në rastet e mëposhtme, ky aplikacion do të zbulojë informacionin tuaj personal tërësisht ose pjesërisht sipas dëshirave tuaja personale ose dispozitave të ligjit:

(a) me pëlqimin tuaj paraprak, ndaj palëve të treta;

(b) Për të ofruar produktet dhe shërbimet që keni kërkuar, është e nevojshme të ndani informacionin tuaj personal me palët e treta;

© Zbulimi i palëve të treta ose institucioneve administrative ose gjyqësore në përputhje me dispozitat përkatëse të ligjit, ose kërkesat e institucioneve administrative ose gjyqësore;

(d) Nëse shkel ligjet, rregulloret përkatëse kineze ose këtë marrëveshje shërbimi aplikimi ose rregulla të ngjashme, duhet t'ia zbulosh atë një pale të tretë;

(e) Nëse jeni ankues i kualifikuar për pronësinë intelektuale dhe keni bërë një ankesë, me kërkesë të të paditurit, ia zbuloni atë të paditurit në mënyrë që të dyja palët të mund të merren me mosmarrëveshjet e mundshme të të drejtave;

(f) Në një transaksion të krijuar në këtë platformë aplikacioni, nëse ndonjë palë në transaksion përmbush ose përmbush pjesërisht detyrimin e transaksionit dhe bën një kërkesë për zbulimin e informacionit, aplikacioni ka të drejtë të vendosë t'i japë përdoruesit informacionin e kontaktit të palës tjetër e transaksionit, etj. informacion për të lehtësuar përfundimin e një transaksioni ose zgjidhjen e një mosmarrëveshjeje.

(g) Zbulime të tjera që ky aplikacion i konsideron të përshtatshme në përputhje me ligjet, rregulloret ose politikat e faqes në internet.

Ruajtja dhe shkëmbimi i informacionit
Informacioni dhe të dhënat rreth jush të mbledhura nga ky aplikacion do të ruhen në serverët e këtij aplikacioni dhe/ose bashkëpunëtorët e tij dhe këto informacione dhe të dhëna mund të transmetohen në vendin tuaj, rajonin ose jashtë vendndodhjes ku ky aplikacion mbledh informacione dhe të dhëna dhe në Aksesuar, ruajtur dhe shfaqur jashtë vendit.

Përdorimi i Cookies
(a) Nëse nuk refuzoni të pranoni skedarë kuki, ky aplikacion do të vendosë ose do t'i qaset skedarëve në kompjuterin tuaj në mënyrë që të mund të identifikoheni ose të përdorni shërbimet ose funksionet e kësaj platforme aplikacioni që mbështeten te skedarët e skedarëve.Ky aplikacion përdor cookie për t'ju ofruar shërbime më të menduara dhe të personalizuara, duke përfshirë shërbime promovuese.

(b) Ju keni të drejtën të zgjidhni të pranoni ose refuzoni cookies.Ju mund të refuzoni të pranoni cookie duke modifikuar cilësimet e shfletuesit tuaj.Megjithatë, nëse zgjidhni të refuzoni pranimin e skedarëve të personalizimit, mund të mos jeni në gjendje të identifikoheni ose të përdorni shërbimet ose funksionet e uebit të këtij aplikacioni që mbështeten në skedarë skedarësh.

© Kjo politikë do të zbatohet për informacionin e marrë nëpërmjet cookies të vendosura nga ky aplikacion.

siguria e informacionit
(a) Kjo llogari e aplikacionit ka funksione të mbrojtjes së sigurisë, ju lutemi mbani siç duhet emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin tuaj.Ky aplikacion do të sigurojë që informacioni juaj të mos humbasë, abuzohet dhe ndryshohet duke enkriptuar fjalëkalimet e përdoruesit dhe masat e tjera të sigurisë.Pavarësisht nga masat e sipërpërmendura të sigurisë, ju lutemi vini re se nuk ka "masa të përsosura sigurie" në rrjetin e informacionit.

(b) Kur përdorni këtë shërbim të rrjetit të aplikacionit për të kryer transaksione në internet, në mënyrë të pashmangshme do t'i zbuloni palës tjetër ose palës së mundshme të dhënat tuaja personale, të tilla si informacioni i kontaktit ose adresa postare.Ju lutemi mbroni siç duhet informacionin tuaj personal dhe jepini ato të tjerëve vetëm kur është e nevojshme.Nëse zbuloni se informacioni juaj personal ka rrjedhur, veçanërisht emri i përdoruesit dhe fjalëkalimi i aplikacionit, ju lutemi kontaktoni menjëherë shërbimin e klientit të aplikacionit në mënyrë që aplikacioni të marrë masat përkatëse

Politika Shtesë
Disa faqe interneti, aplikacione celulare ose veçori të tjera dixhitale të përfshira në Shërbime mund të përmbajnë zbulime shtesë në lidhje me privatësinë tuaj, të cilat do të zbatohen për përdorimin tuaj të një shërbimi të tillë përveç kësaj Politike të Privatësisë.

Privatësia e Fëmijëve
Ne jemi të përkushtuar për të mbrojtur privatësinë e fëmijëve.Shërbimet tona nuk i drejtohen dhe ne nuk synojmë të mbledhim ose kërkojmë me vetëdije Informacion Personal në internet nga fëmijët nën moshën 13 vjeç. Nëse jeni nën moshën 13 vjeç, mos na jepni asnjë informacion personal.

Nëse mësoni se fëmija juaj na ka dhënë informacione personale pa pëlqimin tuaj, ju mund të na lajmëroni në faqen përkatëse "Na Kontaktoni" të renditur më poshtë.Nëse mësojmë se kemi mbledhur ndonjë informacion personal nga fëmijët nën 13 vjeç, ne do të ndërmarrim menjëherë hapa për të fshirë një informacion të tillë.

Na kontaktoni
Nëse keni pyetje, komente, kërkesa ose shqetësime në lidhje me këtë Politikë të Privatësisë ose çështje të tjera të lidhura me privatësinë, mund të na kontaktoni në mënyrat e mëposhtme:

Me e-mail:
info@meclonsports.com

Meclon Sports
601, Ndërtesa B, Zona Industriale Songhu Zhihuicheng,
Shilongkeng, Liaobu Town, Dongguan, Guangdong